SN Name CID Dzongkhag Mobile No
1 Kumar Pradhan 31214000122 Samtse 17114561
2 Khena Maya Pradhan Dha(DCRC-28)2020/0002503 Samtse 17616032
3 Kumari Giri Dha(DCRC-28)2020/002328 Samtse 17613878
4 N.K.Ghalley 11204001913 Samtse 17688603
5 Urmila Giri Dha(DCRC-28)2020/00415 Samtse 17941327
6 Sita Devi Chhetri Dha(DCRC-28)2019/1847 Samtse 17765829
7 B.P.Sharma 11211000012 Samtse 17702297
8 Deo Raj Pradhan Dha(DCRC-28)2020/0002504 Samtse 17697813
9 Saraswati Chhetri 11204000046 Samtse 17806944
10 Tika Ram Darjee 11214001242 Samtse 17773533
11 Bijay Darjee 11206006766 Samtse 17565002
12 Sushila Rai 11203004458 Samtse 17656355
13 Min Bdr.Pradhan 31214000125 Samtse 17620729
14  Ram Bhakta Sharma 11214001983 Samtse 17605170
15  Khem Raj Giri 11214002025 Samtse 17602281
16  Hari Prasad Sharma 11214000114 Samtse 17161541
17  Asha Pradhan 11203004178 Samtse 77356630
18  Shiva Raj Ghalley 11202001538 Samtse 17818922
19  Laxmi Bhakta Sharma 11214000702 Samtse 17907758
20  Mohan Prasad Ghimeray 11214001128 Samtse 71607860
21  Ram Kumar Bhandari 11214000666 Samtse 71605800
22  Rudra Prasad Dahal 11202001054 Samtse 17439986
23  Dilli Ram Adhakari 11214003051 Samtse 17566362
24  Hem Raj Dhakal 11202001166 Samtse 17774860
25  Prajapatti Gautam 11202002067 Samtse 17483231
26  Khem Prasad Dahal 11202002302 Samtse 77309651
27  Chaitanath Nath Sharma 11202002776 Samtse 77418428
28  Nahrahari  Nirola 11202001192 Samtse 17877911
29  Veshu Dhakal 11202001182 Samtse 17358304
30  Girilall Sharma 10203000188 Samtse 17645043
31  Om Prasad Sharma 11202001254 Samtse 77262323
32  Dak Bahadur Chhetri 11214002972 Samtse 77882917
33  Jewan Chhetri 11214003276 Samtse 17606829
34  Budhi Man Monggar 11214000529 Samtse 71646389
35  Dilli Ram Gautam 11214003293 Samtse 17605285
36  Kesab Sharma 11214003271 Samtse 17606345
37 Puney Prasad Gautam 11214000107 Samtse 17885349
38  Khem Nath Chhetri 11208003869 Samtse
39  Arjun Chhetri 11214001657 Samtse
40  Dil Kumar Chhetri 11208003868 Samtse
41 Nara Pati Acharya 11206001475 Samtse 17952725
42 Oma Pati Phuyel 11206001494 Samtse 17263117
43 Chatur Bir Rai 11206001715 Samtse 17952696
44 Tara Nidhi Phuyel 11206002960 Samtse 17666133
45 Purna Bdr Limbu 11207000403 Samtse 77283078
46 Bika Raj Rai 11206004989 Samtse 17910609
47 Phul Man Rai 11206002170 Samtse 17784091
48 Krishna Lal Chapagai 11206007627 Samtse 17513532
49 Oma Pati Adhikari 11206001614 Samtse 17952336
50 Dhan Bdr Biswa 11206002603 Samtse 17970975
51  Dinesh Chhetri 11208002641 Samtse
52  Daya Giri 11214001897 Samtse
53  Nirmal Giri 11214001278 Samtse
54  Gopal Giri 11214001277 Samtse
55  Shova Giri 11214001283 Samtse
56  Hari Pradhan 11810001699 Samtse 17604093
57  B.L Gurung 11216002731 Samtse
58  Subhadra Sharma Samtse
59  Pabitra Katel Samtse
60  Ujjwal Chhetri 11208003416 Samtse
61  Megh Raj Adhikari 11806000464 Samtse
62 Bal Krishna 11208003875 Samtse 17951140
63 Dr. Bhakta Raj Giri 11214001280 Samtse 77793301
64 Rita Gurung 11213002669 Samtse 17607600
65 Mahindra Giri 11214000100 Samtse 17604922
66 Ganga Sharma 11214001985 Samtse 17616828
67 Ramesh Sharma 11214001984 Samtse 17295095
68 Naina Nath Adhikari 11206004787 Samtse 17672624
69 Arun Humagai 11208002508 Samtse 17160580
70 Benu Prd Sharma 11214002892 Samtse 17743118
71 Ram Bhakta Sharma 11214001983 Samtse
72 Prasad Giri 11214000461 Samtse
73 Puran Kumar Dural 11211002699 Samtse
74 Dhak Bdr Chhetri 11214002972 Samtse
75 Lokey Thapa 11215005775 Samtse
76 Bola Nath Sharma 11214000871 Samtse
77 Bhim Bahadur Chhetri 11212000896 Samtse
78 Mon Maya Adhikari Samtse 17706835
79 Aiman Mahat 11803000276 Thimphu 17729513
80 Nanda Lal Chhetri 11208000122 Samtse 17643008
81 Bhumika Adhikari 11205002123 17952963
82 L. B Chhetri 11201004240
83 Munu Giri 11208001224 Samtse
84 Amrit Giri 11214001285 Samtse
85 Uma Khadal 11205031395 Samtse
86 Jewan Kumar Chhetri 11214003276 Samtse
87 Bal Bdr Biswakarma 11309001370 Samtse
88 Deo Kumar Biswa 11216002474 Samtse
89 Mahendra Chhetri 11208000123 Samtse
90 Dil Maya Chhetri 11212000900 Samtse
91 Swade Gurung 11214001292 Samtse
92 Sital Biswa 11208004499 Samtse
93 Binu Biswa 11213005042 Samtse
94 Suraj Biswa 11201001999 Samtse
95 Rita Biswa 11213005045 Samtse
96 Bhim Bahadur Chhetri 11212000896 Samtse
97 Thakalal Gajmer Samtse
98 Pritiman Pradhan 11211000140 Samtse
99 Bhim Singh Giri 11214001892 17689201
100 Tika Ram Giri 11214002026 17695342
101 Krishna Prasad Sharma 11202002942 17437587