Sl No. Sampradaya Focal Person Contact No
 1.  Bhutan Manav Dharma  Madan Chhetri  17113706
 2.  Brahma Kumaris  B.K Meena Dahal  17621067
 3.  Swabodh  R.K.Chhetri  17464203
 4.  Sai Panth  Ujjuwal Chhetri  17113824
 5.  Sahaj Yoga  Deo Narayan Khatiwara  77215565
 6.  Nirvana Path  BahadurTamang  77316085
 7.  Kirat Samaj  R.D.Subba  17697554
 8.  Sahib Bandgi  R.B.Rai  17353770
 9.  Gyatri Pariwar
 10.  Kabir Pantha
 11.  Jai Guru